top of page

AI технологии в помощ за опазването на природата

Опазването на околната среда е важен аспект, който изисква съвместни усилия от страна на обществото и технологичните иновации. Начините, по които технологиите могат да помогнат за опазването на природата се развиват все повече.


Технологиите, които се фокусират върху устойчивостта и намаляването на вредните емисии, се наричат “зелени технологии”. Те включват:


Дигиталните технологии от една страна са сериозен източник на замърсяване - с увеличаване дигитализацията на световен мащаб се увеличава и количеството изхвърлени дигитални устройства. България е на едно от последните места по рециклиране на техника според Евростат.

От друга страна, същите тези технологии могат да помогнат за намаляване на замърсяването и оптимизиране на ресурси и процеси, например чрез наблюдение и оптимизация на енергийната ефективност в различни сектори, включително строителство, транспорт, промишленост и селскостопанство. Днес много от фирмите в България изобщо не използват хартия, а опциите за дистанционна работа намаляват вредните емисии от транспорта. Трудно е да се определи обаче какъв е крайният баланс на полза и вреда в дългосрочен план.


Технологиите играят ключова роля в опазването на природата, като ни помагат да съхраняваме биологичното разнообразие и да намалим негативното въздействие върху околната среда. С тях осъществяваме мониторинг на екосистемите и планираме бъдещите си действия за опазване на биоразнообразието. Стратегиите за опазване на природата трябва да вземат предвид динамиката на изменението на климата и реакциите на екосистемите. Това е важно за устойчивото управление на ресурсите и опазването на биологичното разнообразие.


Всичко това обаче се случва с немалко финансов ресурс. За щастие днес съществуват различни възможности за финансиране на действия в подкрепа на борбата с климатичните промени и загубата на местообитания на Европейско и световно ниво.


Bezos Earth Fund е инициатива, стартирана през февруари 2020 г. от основателя на Amazon, Джеф Безос. Този фонд е създаден с цел да подкрепя проекти и организации, които се занимават с борбата с изменението на климата и опазването на околната среда. Безос обяви, че ще инвестира 10 милиарда долара в този фонд, като целта му е да подпомогне научни изследвания, технологични иновации и други усилия, насочени към решаване на климатични предизвикателства, включително приложения на AI в помощ за борба с климатичните промени и загубата на биоразнообразие.


Европейски фондове:

Санкции и глоби:

Международни финансови механизми:

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.:


Държавна помощ за намаляване на емисиите на парникови газове:


Тези инструменти са важни за подкрепа на устойчивите практики и защитата на околната среда.


0 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Komentáře


bottom of page