top of page

Частична забрана на опасния химикал глифозат в България!

Използването на глифозат ще бъде частично забранено в България. Той вече няма да бъде разрешен за употреба на обществени места като  паркове, градини, спортни и развлекателни съоръжения, училищни и детски площадки, както и в близост до здравни и образователни сгради.


Хербициди, съдържащи глифозат, ще бъдат разрешени само за професионална употреба в България. Само потребители, сертифицирани от Българската агенция по безопасност на храните, ще могат да закупуват и използват този химикал. Българската агенция по безопасност на храните заявява, че всички производители и търговци са задължени да променят своето използване:

Да не се използва от непрофесионални потребители, всички продукти, съдържащи глифозат, трябва да бъдат категоризирани в категорията за професионална употреба. Не е одобрен за въздушно пръскане. Не е разрешен като десикант или дефолиант преди жътвата на земеделски култури. Не е разрешен за третиране на водни канали. Да не се прилага в обществени пространства, като паркове и градини, спортни и развлекателни съоръжения, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни и образователни сгради. Да не се прилага в защитени зони, определени в Закона за водите или други зони, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

 

„Действието на българското министерство е добра стъпка за намаляване на употребата на опасния химикал срещу плевели, който е катастрофално вреден за човешкото здраве, биоразнообразието, почвата и водата,“

каза д-р Светла Николова от АГРОЛИНК България.

 

„Частичната забрана на глифозат в България е значителна стъпка в защитата на нашето здраве и околна среда. Това решение подчертава важната роля на гражданското общество в защитаването на по-безопасни практики и насърчаването на устойчиво земеделие. С ограничаването на употребата на този вреден хербицид в обществени пространства и уязвими райони, България заема проактивна позиция в защитата на биоразнообразието, здравето на почвата и качеството на водата. Приветстваме значителния принос на АГРОЛИНК към тази важна регулаторна промяна, която представлява значима стъпка към по-здравословно и устойчиво бъдеще за България,“ каза Ина Агафонова от Фондация Виа Понтика, член на PAN Europe от България.

 

Новата регулация е публикувана на страницата на БАБХ в регистъра на разрешените продукти за растителна защита. Българската агенция по безопасност на храните тепърва ще представи как ще контролира изпълнението на забраните и ограниченията. До момента хербицидите, съдържащи глифозат, могат да се купуват свободно от агроаптеки и магазини. Производителите ги етикетират без необходимите инструкции за употреба и предупреждения за опасните им последствия.


Голямото съдебно дело за глифозат


През декември 2023 г. Европейската комисия даде зелена светлина за още 10 години на глифозат в Европейския съюз. Това е катастрофа за здравето, биоразнообразието, почвата и водата. Много независими научни изследвания показват опасностите. Повторното одобрение на глифозат е нарушение на Закона на ЕС за пестицидите, който гласи, че здравето и околната среда трябва да са на първо място. В случай на значителни съмнения трябва да се прилага предпазният принцип.

PAN Europe заедно с ClientEarth (ЕС), Générations Futures (Франция), GLOBAL 2000 (Австрия), PAN Germany и PAN Netherlands, започнаха правно предизвикателство срещу неотдавнашното решение на Европейската комисия за повторно одобрение на глифозат. След подробно изследване на процеса на повторно одобрение на глифозат и идентифициране на няколко критични недостатъка, е подадено Искане за вътрешен преглед до Комисията, което отбелязва първата стъпка в тази правна битка.

България показва, че държавите членки могат индивидуално да предприемат стъпки срещу глифозат, докато се води борбата срещу решението на Европейската комисия в съда.

2 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page