top of page

Почти 90% от животинските видове в света ще загубят част от местообитанията си заради селското стопанство

Почти 90% от животинските видове в света ще загубят част от местообитанията си заради селското стопанство до 2050 г. според World economic forum.


Шокираща статистика!Човек може да си помисли, че земеделието е от полза за околната среда, като осигурява източници на храна, то обаче често причинява повече вреда, отколкото полза. Различни техники, като обработка на почвата и използване на пестициди, намаляват качеството на почвата, която за съжаление е отговорна за улавянето на големи количества CO2 в атмосферата.

Торовете и пестицидите също са склонни да замърсяват прясната питейна вода, а пестицидите в крайна сметка вредят както на дивата природа, така и на хората.

Изменението на климата с право получава огромна заслуга, но за биологичното разнообразие най-голямата заплаха всъщност идва от унищожаването на естествените местообитания, за да се направи път за селското стопанство.

И тъй като глобалното население расте, а хората стават по-богати и консумират повече, тази нужда от нова земеделска земя просто ще се увеличи, което ще доведе до най-малко 2 милиона квадратни километра нова земеделска земя до 2050 г. или може би до 10 милиона.

Важно е да разгледаме земеделски техники, които бихме могли и трябва да използваме по-често, за да гарантираме, че селскостопанската индустрия има слабо въздействие върху природата.Методи за опазване на почвата


Благосъстоянието на почвата на нашата планета е от решаващо значение - тя улавя големи количества CO2, тя е естествен компост и е дом на много важни организми. За съжаление, обаче, синтетичните торове, пестицидите и лошите земеделски практики вредят на почвата ни, но има много начини да я запазим чрез методи за опазване на почвата.

Няколко негативни земеделски практики причиняват ерозия на почвата и безплодие. Те включват методи за земеделие, които унищожават естествената растителност и неизбежно лишават цели екосистеми от плодородна почва, както и други неустойчиви методи на земеделие, които използват неправилни химикали и добавки.

Терасовото земеделие е практика за опазване на почвата в малки ферми в близост до или около хълмове. Този тип земеделие използва топографията на земята, за да създаде възходящи нива на обработваема земя, които разбиват пространството и позволяват по-лесно манипулиране на водния поток. Вместо да се обединява или отмива почвата, напояването е по-ефективно и контролирано. Терасовото земеделие също създава естествени прегради срещу вятъра.


Финикийците първи са изобретили друг метод за опазване на почвата, известен като контурно земеделие. Според Science Direct, контурното земеделие включва култури, които се засаждат нагоре и надолу, набраздени от различни редове и височини, за да се създаде по-добър поток от вода, което води до по-малко ерозия.


Друг основен метод за опазване на почвата е земеделието без обработка. Според Климатичния център на Министерството на земеделието на САЩ, вместо да се орат културите в края на сезона, растенията могат да останат закотвени на място, докато не се разложат за следващия сезон. Резултатът е по-малко рохкава почва, по-малко гола земя, по-изложена на вятър и вода.


Регенеративно земеделие


Процес, наречен регенеративно земеделие, който е определен вид метод за опазване на почвата, стана особено популярен. Основно се фокусира върху възстановяването на почвата, докато отглежда култури чрез използване на покривни култури, сеитбообращение, компост и животински тор. Други включват дъждовни градини и сенчести дървета.


Биологично земеделие


Биологичното земеделие използва само естествени методи за контрол на вредителите и биологични торове за отглеждане на култури, без използването на химикали или пестициди. За да получат официалния биологичен етикет, фермерите трябва да преминат през интензивен процес на сертифициране, за да докажат, че техните техники са 100% чисти и без никакви вредни вещества. Това в крайна сметка оказва положително въздействие върху водата, близката дива природа, околните земи и атмосферата.


Вертикално земеделие

Една от причините, поради които земеделието е толкова вредно за планетата, е обезлесяването или разчистването на дървета в името на земеделската земя. Той унищожава местообитанията, изисква огромни количества енергия и убива дървета, които иначе биха секвестирали CO2. Но вертикалните ферми пестят пространство, както и вода. Няколко етажа с насажденията се издигат нагоре – понякога дори до самия таван на сградите. За разлика от традиционните оранжерии, многоетажните ферми от този тип нямат нужда от слънчева светлина, почва и редовно поливане.


В последното десетилетие идеята за вертикално земеделие в града става все по-популярна и все по-често старото индустриално хале успешно се превръща в модерно място за производство на зеленчуци. Световен лидер в развитието на така наречените вътрешни ферми (indoor farms) е Япония. Новият метод вече се прилага активно в Китай и САЩ, както и в Европа.


Източник: https://www.weforum.org/

1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page